NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief maart 2018

NIEUWSFLASH MAART 2018


Beste STAM-mers,

We beginnen weer aan een nieuw seizoen en zoals elk jaar is een nieuw seizoen een nieuwe uitdaging. Niet alleen voor het bestuur, de mensen die de dagelijkse werking van de vereniging verzorgen, maar ook voor de leden, want zonder hen zou er het STAM-gevoel niet zijn.
En zoals bij elke club, zijn er aan de dagelijkse werking kosten verbonden (verzekering, kosten Staatsblad, Happy Hours, etc…), die moeten betaald worden.
Je hoort me natuurlijk weer komen…..
????
Zoals het een goede huisvader betaamt, moet ik proberen van onze begroting in evenwicht te houden en dat wordt deels verwezenlijkt door jullie lidgelden.
Ik begin met het heugelijke nieuws dat de lidgelden terug mogen betaald worden. Nog veel beter nieuws is dat we ook dit jaar de bijdrage op €30 zullen houden. Je kan je lidmaatschap verlengen, liefst door te storten op rekeningnummer BE74 9797 7537 9407 (Argenta) met vermelding van je naam. Voor eventuele nieuwe leden, gelieve ook jullie emailadres te vermelden, zodat we je kunnen contacteren voor meer info. Betaling kan uiteraard ook bij de bestuursleden op de komende activiteiten. Indien gewenst, wordt een lidkaart uitgeschreven (tijdens de activiteiten), maar niet meer per post verstuurd.

De inschrijvingen voor de Lente Q van 24 maart lopen op volle toeren. We hebben dit jaar terug gekozen voor een BBQ. Dat was alweer enkele jaren geleden. Ook ditmaal zal Bamber weer van alles heerlijk op tafel toveren en ook dit jaar kunnen we de prijs weer scherp houden.
Leden betalen €25, niet-leden €30 en kinderen onder de 12 jaar 15€. Uiteraard is ook hier weer alles inbegrepen van a tot z.
Inschrijven kan door te storten op het bovenvermelde rekeningnummer ofwel door betaling aan de bestuursleden tijdens de Happy Hour van 16 maart. Deadline voor de inschrijving is maandag 19 maart.

De Lente Q wordt zoals steeds voorafgegaan door de Algemene Vergadering om 19u, waarop alle leden zijn uitgenodigd. De agendapunten vind je hieronder nog eens terug. Had je graag nog andere punten besproken gezien, laat het ons dan op tijd weten, zodat we het mee kunnen opnemen in de agenda.

Op 25 maart is het weer de Dag van de Motorrijder. Ook dit jaar zal onze sponsor STAM Education deelnemen, ditmaal vanuit het Industriepark 37 in Hulshout. Vanaf 9 uur kan je er deelnemen aan de behendigheidstest en zullen de deelnemers gratis begeleid worden bij de oefeningen.
Je kan jezelf nu al registreren via https://www.dagvandemotorrijder.be/behendigheidsparcours-hulshout (tot 15 maart) of de dag zelf ter plaatse inschrijven, al kan het dan zijn dat je een sessie moet wachten.

Op de Happy Hour van 16 februari hebben we met 8 aanwezigen kunnen genieten van een rustige avond aan de toog met Tiroler ski- en après-skimuziek op de achtergrond. De volgende Happy Hour is op 16 maart vanaf 21u in ’t Hoekske.

Op de bowling van 25 februari hebben we ons terug kunnen uitleven op 2 banen. De iets kleinere vrouwenploeg kon 4 sessies afwerken, met Liliane als winnaar en de gemengde ploeg 3 spelen, met Fons als winnaar, als was het verschil met Werner op de tweede plaats maar nipt. Gelukkig waren er ook nog supporters, die zorgden dat er regelmatig drankjes werden aangebracht. Alweer een aangename en ontspannende namiddag in de bowling van Keerbergen. Het was sowieso te koud om te gaan rijden ;-)

Er zijn nog enkele kalenders beschikbaar. Geef gewoon een seintje en we brengen hem mee bij de volgende activiteit/gelegenheid. Volgend jaar worden ze niet meer gedrukt wegens te hoge kost.

De betalingen van de Kastelentoer zijn binnen en de lijst van de kamers werd naar het hotel doorgestuurd. Voor volgend jaar hebben we ons oog laten vallen op een paar locaties, maar we zijn nog in onderhandeling om iets definitiefs te kunnen publiceren. Meer info volgt.

Voila, dat was het weer. Dus zeker niet vergeten je lidmaatschap te vernieuwen en in te schrijven voor de Lente Q. Je aanwezigheid en stem op de Ledenvergadering worden ten zeerste op prijs gesteld.

Met vriendelijke groeten,
De Voorzitter


Agendapunten AV 24 maart 2018
1. Begin Algemene Vergadering om 19u, welkomstwoord door de Voorzitter
2. Naamafroeping, bepaling quorum (minimum aantal leden aanwezig om een stemprocedure als geldig te kunnen beschouwen)
3. Goedkeuring agendapunten 2018 – 2019
4. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 11 maart 2017
5. Financieel verslag 2017 - 2018 door de penningmeester (inzage in de boekhouding en facturen)
6. Controle en goedkeuring van de rekeningen 2017 – 2018
7. Kwijting van de bestuurders 2017 - 2018
8. Voorstelling en ontslag bestuurders
9. Goedkeuring begroting seizoen 2018 – 2019
10. Samenstelling kalender 2018 – 2019
11. Punten te bespreken op vraag van de leden.
12. Einde Algemene Vergadering (voorzien om 20u)

Kalender 2018
16/3 - Happy Hour
24/3 - Lente Q en ledenvergadering – inschrijven voor de Q verplicht
25/3 – Dag van de motorrijder – meer info volgt
20/4 - Happy Hour
22/4 - Openingsrit
18/5 - Happy Hour
19-20-21/5 – Kastelentoer Mehring aan de Moezel – VOLZET
15/6 - Happy Hour
17/6 - STAM-rit
1/7 - STAM-rit
20/7 - Happy Hour
17/8 - Happy Hour
26/8 - STAM-rit
16/9 - STAM-rit
21/9 - Happy Hour
7/10 – STAM-rit
19/10 - Happy Hour
27/10 - Halloween Q – inschrijven verplicht
16/11 – Happy Hour
25/11 – Winteractiviteit – meer info volgt
21/12 – Happy Hour

Stamvzw op facebook
WEBSITE DOOR PUREDESIGN